Opptreden for Kirkens Bymisjon

Det Norske Festorkester roet det helt ned da vi spilte i Skåre kirke for Kirkens Bymisjon.

Reklame